POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

 

1 . AVÍS LEGAL
El domini www.cristinagavilan.com és propietat de Cristina Gavilán Radigales (en endavant El TITULAR). Es pot posar en contacte amb nosaltres al Tel. +34 698 52 53 63, e-mail: info@cristinagavila.com
La funció d'aquesta pàgina web és oferir els  serveis professionals i artístics de Cristina Gavilán Radigales.

 

2 . ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), El TITULAR l'informa que les dades de caràcter personal proporcionades, a través del web, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers automatitzats titularitat de El TITULAR, les dades consten a l'encapçalament. Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol•liciti, facilitar el compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos i adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i/o comercial de forma documental i/o electrònica relacionada amb les activitats de El TITULAR. Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els propis empleats i gestor web d'ECME en versió paper o web.

 

3 . EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL•LACIÓ I OPOSICIÓ
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a El TITULAR podran dirigir-se a ella, en la seva qualitat de responsable del fitxer, per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers. Donat el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, s'ha de sol•licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent. L'interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a La TITULAR a l'adreça indicada a l'inici o a l'adreça de correu electrònic info@cristinagavila.com.

 

4 . MESURES DE SEGURETAT
El TITULAR li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l' acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

5 . ÚS DE COOKIES
Les "cookies " constitueixen una eina utilitzada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris. Les "cookies" són missatges enviats pel servidor a l'ordinador de l'usuari, consistents en fitxers de text que s'emmagatzemen a la memòria de l'ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les "cookies " tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l'usuari entra en aquesta pàgina. La finalitat de les "cookies" de La TITULAR és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s'instal•li en el seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del website pot disminuir. Les "cookies" s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Els " logs " són uns arxius emmagatzemats al servidor de La TITULAR que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir prestant els serveis que heu demanat. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible.

 

6 . PROPIETAT INTEL•LECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS
Per contingut s'entén el text, imatges, animacions, bases de dades, programes informàtics, i altres elements gràfics o sonors de les pàgines de la seva web.
Exceptuant el contingut propi, : 1. Part d'aquest contingut és proporcionat, copiat o seleccionat d'altres pàgines web d'entitats, de serveis, d'activitats, i/o d'empreses públiques o privades amb l'única finalitat de proporcionar informació d'interés per els nostres lectors. 2. Les fotogràfies que apareixen al lloc web són de propietat pròpia, així com dels fotògrafs Jordi Mallafré, Nacho Mayals Mira i Sarah Buyó Jolibert, pel que queda prohibida la seva descàrrega, còpia o reproducció. En qualsevol cas, queda prohibit qualsevol ús del contingut sense prèvia notificació a La TITULAR mitjançant un correu electrònic a info@cristinagavilan.com o sense citar la font o crear un vincle directe a www.cristinagavilan.com.

 

7 - LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els continguts d'aquest lloc web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, pel que El TITULAR s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus propòsits. Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d'ampliar tant la informació útil pels nostres lectors, com dels serveis de El TITULAR i de nomenar la propietat de recursos tècnics emprats en la pàgina web. La seva inclusió no implica l'acceptació d'aquests continguts, ni l'associació de El TITULAR amb els responsables d'aquestes pàgines web, pel que rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que puguin causar per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El TITULAR no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapin al seu control, pel que rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

 

8 - MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS
El TITULAR es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta.

 

9 . MENORS D'EDAT
La TITULAR considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, pel que en el supòsit que l'usuari sigui menor d'edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb el previ consentiment de els pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a la direcció de El TITULAR dalt indicada. El TITULAR no respon de les dades de menors que sense poder conèixer El TITULAR aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

 

10 . MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
El TITULAR es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial.